Geo Aniţa

Un nume, la prima citire, parcă anume destinat pentru scenă, pentru lumina reflectoarelor și ropote de aplauze.
Geo, este legat de Pământ, Anița vine de la Ana, numele mamei Sfintei Fecioare Maria și dacă ne ducem la Gheorghe, este numele cunoscut al românului, ce-și are rădăcina adânc înfiptă în pământu strămoșesc!
Geo Anița are un glas minunat, hărăzit anume să cânte, să ajungă la sufletele și inimile celor care îl ascultă, cu o prezență scenică deosebită, cu un repertoriu cu grijă ales, el cântă evenimentele și sentimentele oamenilor din comunitatea de unde vine, din această cauză, poate, are și succes la publicul larg.
Aș putea spune că Geo are ”știința” succesului, al omului de bun simț, care și-a format o echipă de oameni cu care lucrează la toate poiectele, la tot ce realizează, fără să se abată de la linia folclorică a melodiilor sale și fără a spune că ”eu am făcut” sau ”eu am cules” respectă valoarea și este respectat ca atare, dând viață prin glasul său duios, cu un melos aparte, unor melodii ce vor rămâne mărturie peste timp, a tot ce am spus eu aici.
Sunt onorată că am făcut parte din această echipă și îi urez tânărului interpret GEO ANIȚA, mult succes și o carieră la fel de frumoasă precum sunt și melodiile sale .

MARIANA HONCERU

FACEBOOK